Симултанен превод

април 10th, 2012 § 0 comments § permalink

Симултанният (или синхронен) превод е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. При него преводачът предава съобщението от езика-източник на целевия език, докато говорещият говори, без да се правят паузи за изчакване. Обикновено се реализира от двама преводачи, тъй като по своята същност е доста отговорен и натоварващ. Извършването му предполага наличието на съответната техника – кабини, слушалки, микрофони и т.н. Преводачите работят в звукоизолирана кабина. Докато говорещият е в залата, преводачите получават звука в слушалките си и предават чрез микрофон съобщението синхронно с речта на говорещия. Участниците и гостите на събитието избират съответен канал, за да чуят превода. 

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Симултанен превод at Интегра груп.