Една картина струва повече от хиляда думи. Част 2

септември 10th, 2012 § 0 comments § permalink

Преводът – правилният начин

Ръководство за купуване на преводи

За хора извън сферата на лингвистиката купуването на преводи често води до неудовлетвореност. Идеите в това ръководство целят да намалят стресовите ситуации, в които можете да попаднете.

Нека тежестта не пада върху думите.

Разумната употреба на карти, пиктограми и диаграми може да бъде много по-успешна по отношение на  международните читатели, отколкото литературни многословия и описания с прекалена техническа натовареност. Преводаческата работа ще се улесни и рискът да не успеете да преведете някой конкретен технически термин ще намалее.

Шведският гигант за мебели и стоки за дома „Икеа” притежава 159 магазина в 29 страни, говорещи 17 различни езика. В ръководствата си за сглобяване фирмата използва предимно диаграми без текст. 80% от инструкциите представляват само картинки, а оставащите 20% съдържат текст относно съответните правила за безопасност.

През 2001г. летище „Хийтроу” придвижи 60,4 милиона пътници от всички краища на света през четирите си терминала, използвайки международно признати пиктограми.

Използвайте текст само когато се налага или когато това е най-ефективният начин да предадете своето съобщение.

 

 

Каква е разликата между термините “Translation” и “Interpreting”?

 

“Translation” означава писмен превод, а “Interpreting” – устен. 

Превод на ухо (Шюшотаж)

април 10th, 2012 § 0 comments § permalink

превод на ухоПри него преводачът седи или стои близо до малка аудитория на целевия език и извършва симултанен превод. Този метод не изисква специално оборудване, но могат да бъдат използвани микрофон и слушалки. Шюшотажът се извършва, когато малка група не ползва езика източник.

 

Симултанен превод

април 10th, 2012 § 0 comments § permalink

Симултанният (или синхронен) превод е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. При него преводачът предава съобщението от езика-източник на целевия език, докато говорещият говори, без да се правят паузи за изчакване. Обикновено се реализира от двама преводачи, тъй като по своята същност е доста отговорен и натоварващ. Извършването му предполага наличието на съответната техника – кабини, слушалки, микрофони и т.н. Преводачите работят в звукоизолирана кабина. Докато говорещият е в залата, преводачите получават звука в слушалките си и предават чрез микрофон съобщението синхронно с речта на говорещия. Участниците и гостите на събитието избират съответен канал, за да чуят превода. 

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with легализация at Интегра груп.