„Интегра Груп” направи българския туризъм достъпен за чужденци

март 21st, 2013 § 1 comment § permalink

BulgariaTravel.org

10 хил. страници на 8 езика преведоха експертите от компанията само за 4 месеца

Специализираната в езикови преводи българска компания „Интегра Груп” направи родния туризъм достъпен за чужденци. Преводачите експерти от фирмата успяха само за 4 месеца да преведат туристическия портал на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) – www.BulgariaTravel.org от български на цели 8 езика – английски, немски, френски, руски, испански, иврит, арабски и японски! Добрата новина е част от изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доразвиване на официалната туристическа страница на България www.bulgariatravel.org и създаване на мултимедиен каталог на туристически обекти и маршрути” във връзка със Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” и проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-5 „Мултимедиен каталог на туристическите обекти и електронен маркетинг за дестинация България”.

Иначе казано, експертите на „Интегра Груп” направиха достояние материали и статии за туристически обекти у нас в обем от над 10 хил. страници на 8 езика. По амбициозния проект бяха ангажирани над 40 заклети преводачи и редактори плюс проект мениджъра Бистра Танкова, които се вместиха в посочения в обществената поръчка срок. Всъщност преводачите успяха да направят достъпни за чужденци 450 статии за различни туристически обекти, 52 рекламни филма, 50 мултимедийни брошури, бизнес секция, календар със събития, 26 статии с обща информация за България (географско положение, природа, история, политическа система, култура, и т.н.)

Поради спецификата на текста експертите на „Интегра Груп” преодоляха редица препятствия, които са без аналог в практиката до момента. Например, преводачите се сблъскаха със сложността да предадат достоверно многото нюанси на туризма, който България има възможност да развива, тъй като страната ни разполага с богата гама от туристически атракции – исторически, археологически, природни, културни, морски, планински, спортни, балнеологични и др.

„На преводачите им се наложи да са специалисти по всичко – имаше много ровене по речници, енциклопедии и исторически извори. Защото едно е да превеждаш за карстови образувания в пещери, друго е за някоя могила, трето е за морски или спа-курорт, четвърто е за стара църква или исторически музей, пето за орнитология и природни паркове”, обясни проект-мениджъра Бистра Танкова. По думите й източниците, които експертите са използвали, са били написани доста „научно”, т.е. пълни с терминология, която обикновеният турист не разбира. Танкова насочи вниманието към някои ключови моменти при изпълнението на поръчката – намиране и организиране на екип от преводачи с опит в превода на подобен тип текстове при изключително ограничен бюджет, координиране на създадените екипи по езици, осигуряване на информация във връзка със специфична терминология, унифициране на стила, обратна проверка на публикуваното съдържание на сайта, където по технически причини имаше проблеми с визуализирането на някои езици или разместване, объркване на текстовете, липса на абзаци и всякакви други проблеми. Всички те обаче бяха успешно отстранени от екпертите на фирмата и благодарение на създадената добра организация. От прага на своя 11-годишен опит в сферата на преводите и легализацията проект-мениджъра Бистра Танкова успя да организира перфектно работата на преводачите и да структурира работата им така, че в краткия срок от 4 месеца сайтът на МИЕТ да бъде завършен и реално достъпен за чуждите туристи у нас.

„Тук е мястото да благодаря на всички преводачи, участвали в този толкова труден проект”, изтъкна още Танкова. Според нея похвала заслужава и добрата организация от страна на възложителя в лицето на спечелилия обществената поръчка консорциум, откъдето са получили пълно съдействие при работата на екипа на „Интегра Груп”.

Как да изберем преводач! Част 19

март 19th, 2013 § 0 comments § permalink

Преводът – правилният начин

Ръководство за купуване на преводи

За хора извън сферата на лингвистиката, купуването на преводи често води до неудовлетвореност. Идеите в това ръководство целят да намалят стресовите ситуации, в които можете да попаднете.

Преводът – правилният начин  Ръководство за купуване на преводи  За хора извън сферата на лингвистиката, купуването на преводи често води до неудовлетвореност. Идеите в това ръководство целят да намалят стресовите ситуации, в които можете да попаднете.

Да оставим настрана лъскавите брошури и чистосърдечните и/или настъпателни реклами за продажба – трябва да имате реална представа каква работа ще ви свърши евентуалния преводач или агенция.

Помолете ги за образци от вече направени преводи – не само имена на клиенти, а конкретни текстове, които се превели и от които са доволни. Ако преводачът направи оферта за чуждоезиковата версия на уебсайта ви, помолете го да ви представи техни езикови разработки на други сайтове. Същото важи за брошурите и речите. Дайте образците за проверка на доверен човек, който ползва съответния език като майчин (защо не чуждестранен сътрудник или партньор).

Ако преводачът работи като такъв от няколко години и не разполага с образци, от които е доволен, значи имате проблем (както и той самия).

Кажете на преводачите, че имената им, заедно с техни данни и снимка, ще присъстват на документа, който ще изготвят.

Отпечатването на данните на преводача в документа няма да ви струва нищо, а същевременно стимулира преводачите да се представят в най-добра светлина. Имайте предвид, че преводачите може да настоят да одобрят коректурите, за да предпазят репутацията си от направени от ваши служители изменения. Това би било в интерес на всички заинтересовани, затова приемете това условие.

Планирайте напред: ако компанията ви желае да излезе на чуждестранните пазари, започнете от сега да си търсите добри преводачи. След като започнете да създавате текстове за превод, дайте на преводача възможно най-много време да свърши своята част.

Управлявайте нещата, които са под вашия контрол: обмислете съставянето на вътрешнофирмен речник. (Това е отличен начин да направите оригиналните документи по- съвместими). Работете съвместно с преводачите и служителите си за разработването на двуезична версия.

Приключете с изготвянето на текста преди да започнете превода! Част 7

октомври 15th, 2012 § 0 comments § permalink

Преводът – правилният начин

Ръководство за купуване на преводи

За хора извън сферата на лингвистиката, купуването на преводи често води до неудовлетвореност. Идеите в това ръководство целят да намалят стресовите ситуации, в които можете да попаднете.

Агенция за преводи и легализация

Колкото и да е примамливо да започнете проекта си за превод възможно най-бързо, да накарате преводачите да работят върху текуща чернова почти винаги ще отнеме повече време, а следователно ще ви излезе и по-скъпо (и вероятно по-незадоволително), отколкото ако изчакате приключването на окончателния вариант на текста. И което е дори още по-лошо, колкото повече варианти направите, толкова по-вероятно е окончателният вариант да съдържа грешки.

Понякога нямате избор. В някои случаи крайния срок е толкова кратък, че работата по превода трябва да започне преди приключването на оригиналния текст. Тогава направете необходимото всяка версия да носи маркировка за времето и датата на изработката си и всички промени от едната в следващата версия да са обозначени.

Сходни статии:

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Интегра груп at Интегра груп.