Машинен превод

април 10th, 2012 § 2 comments § permalink

Машинен превод е дисциплина от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч от един естествен език на друг чрез компютърен софтуер. В най-простия си вариант МП представлява обикновено заместване на думи от един език с думи от друг. Използването на текстови корпуси дава възможност за по-сложни методи за превод, включващи отразяване на типологичните разлики между езиците, разпознаване на фрази, превеждане на идиоми и изолиране на аномалии.

Същинската история на машинния превод започва през 50-те години на 20-ти век след Втората световна война. Проведеният през 1954 г. експеримент „Джорджтаун – Ай Би Ем“ с участието на университета „Джорджтаун“ и фирмата „Ай Би Ем“ представлява демонстрация, включваща превеждането на няколко десетки изречения от руски на английски. Експериментът има успех и поставя началото на период на сериозно финансиране за изследвания в областта на машинния превод. Авторите му заявяват, че в срок от три до пет години задачата за машинния превод ще бъде решена.
Действителният напредък обаче се оказва много по-бавен. През 1966 г. създаденият две години по-рано Специален комитет по приложна лингвистика (ALPAC) към Националната академия на науките на САЩ издава доклад, станал известен като „Черната книга на машинния превод“. Докладът съдържа много скептична оценка за изследванията в областта на машинния превод и възможността за постигане на сериозен напредък в близко бъдеще. След излизането му финансирането на изследванията в тази област в САЩ (и донякъде в СССР и Великобритания) намалява драстично. В Канада, Франция и Германия обаче разработките продължават.
През 1970 г. ВВС на САЩ внедряват системата Systran, последвани през 1976 г. от Европейската комисия. През 1977 г. в Канада се внедрява системата METEO, разработена от университета в Монреал, която превежда климатични прогнози от английски на френски и работи и до днес, превеждайки по около 80 000 думи на ден или 30 милиона думи на година. В Европа от 1970 до 1994 г. се работи по основания и финансиран от Европейската комисия проект Eurotra за превод между езиците на Европейската общност. Проектът не успява да достигне до практически използваем продукт, но работата по него повлиява положително на изследванията и разработките в областта на МП в отделните страни – участнички.

Прочети повече...

Придружаване

април 10th, 2012 § 1 comment § permalink


При този вид превод преводачът придружава лице или група и подпомага междуезиковата комуникация. Придружаването не е типичен превод в неговата същност. То по-скоро трябва да се разглежда като специфична форма на асистиране при определени ситуации като пътуване, настаняване на чужденци на място, пазаруване, както и други ситуации, изискващи от придружителя познаване на езика и характерните за мястото културни, икономически и друг вид обстоятелства.

 

Превод на ухо (Шюшотаж)

април 10th, 2012 § 0 comments § permalink

превод на ухоПри него преводачът седи или стои близо до малка аудитория на целевия език и извършва симултанен превод. Този метод не изисква специално оборудване, но могат да бъдат използвани микрофон и слушалки. Шюшотажът се извършва, когато малка група не ползва езика източник.

 

Симултанен превод

април 10th, 2012 § 0 comments § permalink

Симултанният (или синхронен) превод е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. При него преводачът предава съобщението от езика-източник на целевия език, докато говорещият говори, без да се правят паузи за изчакване. Обикновено се реализира от двама преводачи, тъй като по своята същност е доста отговорен и натоварващ. Извършването му предполага наличието на съответната техника – кабини, слушалки, микрофони и т.н. Преводачите работят в звукоизолирана кабина. Докато говорещият е в залата, преводачите получават звука в слушалките си и предават чрез микрофон съобщението синхронно с речта на говорещия. Участниците и гостите на събитието избират съответен канал, за да чуят превода. 

Консекутивен превод

април 9th, 2012 § 0 comments § permalink

Този тип превод е известен като превод с изчакване или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват. Консекутивният превод не изисква специална техника. Преводачите могат да бъдат един или повече в зависимост от естеството на работа.преводи

Консекутивният превод може да се раздели на такъв с кратки или с дълги паузи. При този с кратки паузи, преводачът разчита на своята памет, всяко изречение или сегмент е достатъчно кратко, така че преводачът да може да го запамети. При преводът с дълги паузи преводачът си води записки, за да може в последствие да предаде в цялост фразата. Дали преводът ще бъде с дълги или с кратки паузи се уговаря предварително с клиента, преди започване на срещата или преговорите, в зависимост от предмета, сложността и целта на превода.

Прочети повече...

Where Am I?

You are currently browsing the Видове преводи category at Интегра груп.