Весели празници!

декември 23rd, 2016 § 0 comments § permalink

Ето превод на “Весели празници” на двадесет езика!

best wishes

best wishes translation

Издаването на апостил вече ще става в Центъра за информация и документация, а не в МОН

декември 22nd, 2016 § 0 comments § permalink

апостил

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение апостил на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Досега дейностите по издаване на удостоверение апостил се извършваха в Министерството на образованието и науката.

Физически лица и организации могат да подават документи по процедурата във фронт офиса на НАЦИД на адрес: бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 50 всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа. Документите се подават лично или от представител на лицето. За извършване на услугата не се изисква пълномощно.

Срокът за издаване на апостил е до пет работни дни от подаване на заявлението. В случай на необходимост от проверка в институцията, издала документа, срокът от пет работни дни започва да тече от датата на получаване на резултатите от проверката.

За издаване на удостоверение апостил се заплаща цена в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС. Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини: в касата на НАЦИД; чрез ПОС терминално устройство във фронтофиса на НАЦИД; чрез ePay; по банков път по банкова сметка на центъра:

Подробна информация за потребителите и банковата сметка на НАЦИД е публикувана на интернет страницата на центъра в рубриката “Административни услуги”.

Източник: mediapool.bg

Окончателно отпада заверката с апостил на европейски дипломи

октомври 27th, 2016 § 0 comments § permalink

апостил

Отпада изискването за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища за държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Това реши правителството в сряда с промени в наредба на образователното министерство. 

Прочети повече...

КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ДОБРИЯ ПРЕВОДАЧ?

октомври 11th, 2016 § 0 comments § permalink

преводаческа аганция

Като професионална преводаческа агенция ние получаваме множество кандидатури на преводачи от цял свят, които търсят възможност за сътрудничество и допълнителен доход. Някои са доста внушителни, притежават богат опит и образование, други са по-скоро посредствени и със съмнителни способности. Прегледали сме стотици автобиографии и сме провели значителен брой интервюта с кандидат-преводачи. Полученият в следствие на това опит ни позволява да отсеем „плявата от чистото зърно”. Всеки проект е различен и всеки клиент има специфични изисквания. Следователно как да изберете най-добрия преводач, който ще изпълни проекта качествено, в срок и на разумна цена? Ето няколко съвета от нас, които ще ви помогнат да направите информиран избор. 

Прочети повече...

Отпада заверката с апостил на европейски дипломи

август 24th, 2016 § 0 comments § permalink

легализация на дипломи

Улеснява се и процедурата за издаване на удостоверения за професионална квалификация

Министерството на образованието опростява признаването на дипломи от европейски университети. Отпада изискването за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища за държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, предвижда проектонаредба на просветното ведомство, публикувана за обществено обсъждане. 

Прочети повече...